top of page
DSC09729.JPG

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa sanitarnego w okresie obowiązywania epidemii wirusa Sars-CoV-2

DSC09726.JPG

​AKTUALIZACJA: 7 MARCA 2022

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Teatrze TeTaTeT do odwołania.

  • dezynfekcja rąk przed wejściem do Teatru,

  • zakrywanie ust i nosa maseczką

 

Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.

• Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

• Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stosując ewentualne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

• Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.

DSC09723.JPG
bottom of page