Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE TEATR TETATET (KRS: 0000705898, NIP: 9591999051, REGON: 368833309) numer telefonu: 532-219-376 , adres email: teatr.tetatet@gmail.com

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wybranymi kanałami komunikacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i f tj. marketing własnych produktów i usług.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu marketingowego.

4. Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.

5. Macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku, kiedy chcecie Państwo zawrzeć z nami umowę oraz otrzymać od nas informacje o naszych usługach.

Z serdecznymi pozdrowieniami - Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT

Address

Teatr TeTaTeT

KIELECKIE CENTRUM KULTURY

PLAC MONIUSZKI 2B

25-344 KIELCE

MAŁA SCENA

logo-white.png

Contact

Rezerwacja biletów 

Tel. (+48) 532-219-376

poniedziałek - piątek  

(12:00-17:00)

sobota-niedziela

(12:00-15:00)

Email: teatr.tetatet@gmail.com
 

kupbilecik teatr tetatet

Follow us

PARTNER STRATEGICZNY

echo.png
© 2020 by Teatr TeTaTeT

Teatr TeTaTeT

najlepsza rozrywka!